Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.) . W przypadku
 stwierdzenia wad lub uszkodzeń tkwiących w wyrobie w dniu jego wydania , towar należy odesłać na adres:

Kaja Bieńkowska Bieńkowski Sp.j. 

ul.Kolejowa 111

05-092 Łomianki.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dołączenie kompletnie wypełnionego FORMULARZA REKLAMACJI. oraz paragonu (dowód zakupu). Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji wymienimy towar na wolny od wad. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta.